راهنمای جستجو

 

رئیس مرکز:

 

محمد میری

استادیار مهندسی بهداشت محیط

گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

تلفن تماس : 44018307